Great Place To Work

Güneş Enerjisinde Sürdürülebilirlik Yaklaşımı

İnovatif Enerji Panelleri ile Geleceğe

Güneşten Gelen Enerjiyle Çevresel Hayata Saygı

İnovatif Enerji Panelleri ile Geleceğe

Güneş Enerjisinde Sürdürülebilirlik Yaklaşımı

İnovatif Enerji Panelleri ile Geleceğe

Güneşten Gelen Enerjiyle Çevresel Hayata Saygı

İnovatif Enerji Panelleri ile Geleceğe

Neler Ürettiğimizi Biliyor Musun?

Keşfetmeye Başla!

Türkiye’nin Parlayan Güneşi

Ürettiğimiz güneş panelleri verimliliğin artmasını sağlıyor!

Türkiye

2.741 saat

YILLIK GÜNEŞ SÜRESİ

2.190 kWh

M2 ye düşen enerji

8084,9 MW

KURULU GÜNEŞ ENERJİSİ

10.000 mv

YILLIK PANEL ÜRETİMİ

Solar Mühendislikte
İnovatif Yaklaşım ve İleri Mühendislik

Multi busbar hücre teknolojisi ile direnç kaybının ve buna bağlı olan güç kaybının azaltılması hedeflenmiştir. Güç kaybı ile mücadele etmek için yarım kesilmiş hücrelerimiz, paneldeki akım taşımayı geliştirir. Multi busbar tasarımı, devredeki elektronların hareketini kısıtlar, bu da iletimi artırır ve iç direncin gücünü azaltır. Böylece direnç kayıplarının oranı düşmektedir. Yarı kesilmiş (Half cut) hücrelerden oluşan panellerimiz sistemdeki iç akımı bölerek performansını, uzun ömürlülüğünü ve gölge toleransını iyileştirir. Çalışma akımının yarısına sahip olduğu için termal kaybı önemli ölçüde azaltır.

2014 yılında Türkiye’yi yenilenebilir enerji konusunda yeni bir döneme taşıyan yerli hücre üretimi projemizi, TUBİTAK – Milli Güneş Enerjisi Santrali kapsamında yürüttük. Türkiye’nin ilk yerli güneş hücresi yatırımımızla ülkemizde fotovoltaik temelli güneş enerjisi santrali ekipman ve ihtiyaçlarının geliştirilmesini, dış pazarlara ihraç edilmesi için gerekli alt yapının oluşturulmasını sağladık.

Çift Taraflı Panel Teknolojisi

SOLAR PANEL

Düşük ışınlama koşulları altında, Çift yüzlü (bifacial) paneller, daha fazla ışık alabilir ve sabahın erken saatlerinde akım üretebilir, tek yüzlü (single facial) panellere göre karşılaştırıldığında daha uzun süre çalışabilir. Böylece invertörlerin başlangıç voltajına ulaşmasını kolaylaştırır. Bu durum, panelin daha uzun süreli güç üretimini sağlar.

Daha uzun sürede büyük ölçekli santraller için yaşam döngüsü sağlar, daha fazla güç üretimine katkıda bulunmaya yardımcı olur. Çöl, kar ve diğer enerji santrali projelerinde, yüksek yüzey yansıması sayesinde daha fazla enerji kazanımı üretebilir.

Çift yüzlü (bifacial) panellerin arka tarafı sadece zeminden yansıyan ışığı almakla kalmaz, aynı zamanda ortam saçılan ışığı da toplayabilir ve bazı durumlarda elektrik üretmek için insidans ışığı da doğrudan alabilir.
Çift yüzlü (bifacial) paneller, tek yüzlü ( single facial) panellere göre %10-20 arasında ek güç üretebilmektedir. Koşullar optimize edilir ve tek eksenli izleyiciler benimsenirse, ek güç %30-40 oranına çıkabilir.
Çift Taraflı Panel Teknolojisi Çift Taraflı Panel Teknolojisi

Yarının Enerjisine Şimdiden Sahip Olun!

ÜRÜNLERİMİZ

Güneş Panelleri

Fotonların atomun yörüngesindeki elektronlar ile çarpışması sonucunda elektronlar orbitlerinden koparlar, bu olaya fotoelektrik etki denir. Söz konusu kuantum etkisi yarı iletken kristallerde akım ve gerilim yaratır. Güneş panelleri, yarı iletken malzemelerden üretilen ve üzerine güneş ışını geldiğinde elektrik üreten elektronik aygıtlardır.

Enerji Kaynakları Enerji Kaynakları Enerji Kaynakları

Güneş Yenilenebilir Enerji Kaynakları’nın en yüksek enerjiye sahip, en büyük kaynağıdır.

Yenilenebilir enerji kaynakları içinde güneş enerjisi en yüksek potansiyele sahip enerji türüdür. Yapılan hesaplamalara göre dünyanın gereksinim duyduğu enerjinin çok büyük kısmı Güneş tarafından sağlanmaktadır.

Türkiye’de 2022 yılı ortasında Güneş enerji kurulu gücü toplam gücün %8,05’ni oluşturmaktadır.

Yarıya kesilmiş hücre teknolojisi ile güç kaybını 4 kat azaltır.
Yarıya kesilmiş hücre teknolojisi ile güç kaybını 4 kat azaltır.
Koşullar optimize edildiğinde %30 - %40’a varan ek güç üretim.
Koşullar optimize edildiğinde %30 - %40’a varan ek güç üretim.

Referanslar

Sahip olduğumuz teknolojik birikim, alanında uzman çalışanlarımız ve iş ortaklarımız ile birlikte hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz.